Jak si udržet přátelství na celý život?

Přátelství nejsou vždy jednoduchá. Stejně tak jako vždy netrvají od dětství až do konce života. Životní dráhy nás všech vedou různými směry a je naprosto přirozené, že jsou období, kdy se potkávají s cestami někoho jiného více, jindy zase méně, a stejně tak se může objevit období, kdy se neprotínají vůbec a pokračují dále každá zvlášť.

mraky nad silnicí

Stejně jako na všech vztazích, které udržujeme s druhými lidmi, i na přátelství musíme pracovat. Nic není zadarmo, a kvalitní vztahy už vůbec ne. Musíme se snažit a pečovat o ně jako o květiny – pravidelně zalévat, když je potřeba, vytáhnout je na světlo věnovat jim něco ze svého života. Abych však nemluvili jen v metaforách, pojďme si nastínit pár základních pravidel, která potřebujeme pro to, aby naše přátelství trvalo věky a překlenulo i ta nejtěžší společná období:

1.       Mluvme a buďme upřímní.

Chceme si být s někým blízcí, musíme s ním mluvit. Nejen o sobě, ale i o něm, o ostatních lidech, o událostech, které se dějí v našem okolí, o čemkoli, co nás napadne. Mluvme a především nelžeme. Přátelé by měli být našimi zrcadly, buďme i my těmi jejich. Je-li to třeba, řekněme pravdu, i v případě, že není zrovna příjemná.
děti na cestě

2.       Poslouchejme a reagujme.

Kamarádi nejsou jen od mluvení, někdy je potřeba druhému jen naslouchat. Třeba má zrovna spoustu zážitků nebo zlé období a potřebuje se nám svěřit. Buďme pozorní, seřaďme si vše, co uslyšíme a vytvořme si nějaký názor. Snažme se poskytovat druhému zpětnou vazbu a nekrmit ho poté jen obvyklými frázemi o tom, jak se vše spraví a vše bude dobré. Rozebírejme s ním problémy, přemýšlejme o nich, hledejme společně řešení.

3.       Netrucujme a usmiřujme se vždy jako první.

Přestože někdy může být těžké překonat svou hrdost a zejména tehdy, když se s kamarádem pořádně pohádáme, nikdy nenechávejme dusno mezi námi příliš dlouho stát. Berme to tak, že kamarádi jsou něco jako naše rodina. Jsou-li nám blízcí, nesnažme se je po každé hádce vymazat ze svého života. Naopak, snažme se je v našich životech udržet. Nebuďme uražení, snažme se situaci napravit, i tehdy, máme-li pocit, že jsme neshodu nezpůsobili. Přijděme tomu na kloub a společně začněme zase od začátku.